Pondelok – Piatok: 7:30 – 16:00

Sobota: 8:00 – 12:00

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Revalco

Re.val.co. je firma, ktorá na medzinárodnom trhu pokračuje v práci od roku 1983 s úmyslom pracovať v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrotechniky.
Od svojho vzniku sa zaoberala meraním elektrickej energie zavedením modernej koncepcie projektu, obnovu na technologickom produkte prostredníctvom vysokej pozornosti na problémy vyplývajúce z potrieb použitia a inštalácie.
Medzinárodná stratégia a globálna kvalita sa udržiava na vysokej úrovni, začlenená do výroby, ktorá je riadená definovanými postupmi kvality podporovaná profesionálnymi pracovníkmi zabezpečujúcimi kvalitu.

Špecializácia a spoľahlivosť spojená s neustálym vývojom a zlepšovaním sa , sú kľúčovými bodmi, ktoré sú významným prvkom na svetovom trh

Kompletný sortiment výrobkov a digitálnych prístrojov, od štandardných ampérmetrov a voltmetrov až po sofistikované elektronické analyzátory a multifunkčné meracie systémy sú podporované širokou škálou súvisiacich zariadení, ako sú transformátory prúdu a napätia a meracie prevodníky, riadiace relé a chrániče prúdu.

Ďalšie dostupné produkty sú časové a impulzné počítadlá, spínače, zvončeky a bzučiaky, časovače, napájacie zdroje, zariadenia na meranie netesností, bezpečnostné transformátory pre všeobecné použitie a zvonkové transformátory.

Analógové meracie prístroje

Analógové meracie prístroje

 • ampérmetre
 • voltmetre
 • wattmetre
 • fázomery
 • kmitočet ( metre )
Digitálne meracie prístroje

Digitálne meracie prístroje

 • štandart
 • dvojitý
 • skutočná efektívna hodnota
Počítadlá energie

Počítadlá energie

 • jednofázové
 • trojfázové
Počítadla pulzov

Počítadla pulzov

Zariadenia civilnej automatizácie

Zariadenia civilnej automatizácie

 • Časové spínače
 • Bezpečnostné transformátory
 • Relé
6

Shunt

Multimetre

Multimetre

Počítadlá energie

Počítadla energie

 • jednofázové
 • trojfázové
Prevodníky

Prevodníky

 • prúd
 • faktor výkonu
 • kmitočet
 • energie
 • napätie
Transformátory nízkeho napatia

Zariadenia civilnej automatizácie

 • Časové spínače
 • Bezpečnostné transformátory
 • Relé
Top